Docenten

Wat mag u van deze site verwachten?

Uw leerlingen kunnen vrij rondkijken op het open gedeelte van deze site en hun keuze maken, bijvoorbeeld via het stappenplan.

Het docentengedeelte bevat toetsvragen en opdrachten en is alleen via inloggen bereikbaar.

 

Een abonnement op dit gedeelte van de website kost u € 20 per jaar.

Via de knop ‘Registreren’ op de startpagina komt u op een pagina, waar uw gegevens gevraagd worden, en waar na invulling gevraagd wordt om via iDeal te betalen.

Na inloggen komt u op het besloten gedeelte. Daar vindt u, naast nadere informatie en suggesties over de wijze waarop u het materiaal optimaal kunt benutten.

 

 bij elk boek zeven toetsvragen c.q. opdrachten.

 

Vijf daarvan zijn identiek voor alle boeken, twee zijn specifiek voor het desbetreffende boek.

 

Het gaat hier niet om reproductievragen, geen vragen naar feitjes of weetjes, maar om vragen waarmee inzicht en begrip getoetst worden. Een leerling die het boek goed gelezen heeft, moet ermee uit de voeten kunnen, de leerling die alleen scholieren.com of iets dergelijks geraadpleegd heeft in plaats van zelf het boek te lezen, zal in de problemen komen.

 

Bij alle vragen en opdrachten vindt u de uitwerking, dat wil zeggen, datgene wat u minimaal als antwoord c.q. uitwerking mag verwachten van een leerling.

 

Ook als u zelf het boek (nog) niet gelezen heeft, kunt u dus nagaan of uw leerling het boek gelezen en begrepen heeft.

 

Tips voor gebruikers van deze site

Introductie

 

Bij de start van het literatuuronderwijs is het nuttig om een aantal zaken duidelijk met uw leerlingen te bespreken:

 

-Het aantal te lezen boeken  (in principe vier per schooljaar).
-Het proces van het kiezen van een boek tot en met de toetsing ervan.

 

Uitleg over niveaus  (Zie de informatie op de inlogpagina). Op deze site worden, gezien de doelgroep, boeken aangeboden voor de niveaus 2 tot en met 5. Er wordt enerzijds van uitgegaan dat leerlingen al enige leeservaring hebben opgedaan in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs; anderzijds is het aantal leerlingen dat een ‘academisch leesniveau’ haalt (niveau 6, met boeken als ‘De ongeschreven leer’ van Meijsing, of ‘De God Denkbaar, Denkbaar de God’ van W.F.Hermans) erg beperkt. Vanzelfsprekend zit er in elke niveau-indeling een subjectief element. U blijft als docent natuurlijk de eindverantwoordelijke in de manier waarop u uw leerlingen laat omgaan met de leesniveaus.

 

Belangrijk bij de boekenkeuze is de afspraak dat een leerling zich niet door een boek ‘heenworstelt’ waar hij niet warm of koud van wordt. Afspraak zou kunnen zijn dat leerlingen uiteindelijk alleen boeken op hun lijst zetten die hen op een of andere wijze geboeid hebben. Vandaar de tip voor de leerlingen om tijdens het keuzeproces via het lezen van een beperkt aantal bladzijden te kijken of het boek bevalt.

 

Thema’s zijn bedacht om de leerlingen rechtstreeks bij boeken te brengen die hen qua onderwerp aanspreken.  Het is uiteraard weer aan u om te bepalen wat voor afspraken u over die thema’s maakt met uw leerlingen.

 

Verdere tips betreffende de manier van werken met het materiaal van deze site vindt u op de docenteninformatiepagina na het inloggen.